15:8 Ngày 25 Tháng 5 Năm 2015
  Tìm kiếm

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thông báo Tuyển sinh khóa VIII (2015-2019)

 • Thực hiện chương trình Giáo dục Đào tạo của Hội đồng Trị sự, và Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chiếu theo công văn số 117/CV.HĐTS ngày 01/04/2015 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc chấp thuận cho Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo việt Nam tại Huế tổ chức tuyển sinh khóa VIII (2015 – 2019); Hội đồng Điều hành Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thông báo chi tiết tuyển sinh khóa VIII (2015-2019).

   

   

Thông Báo Nghỉ lễ Phật Đản

 • Thông Báo Nghỉ lễ Phật Đản PL 2558

Thông báo về việc thi kết thúc học phần II, Học kỳ II, niên học 2014-2015

 • Phòng Đào Tạo kính thông báo đến quý Giáo thọ, Giảng viên cùng toàn thể Tăng Ni sinh viên khóa VI, VII, về kế hoạch thi kết thúc học phần II, Học kỳ II, niên học 2014 - 2015 như sau:

Tăng Ni sinh viên Học viện PGVN tại Huế hiến máu tình nguyện

 • Tăng Ni sinh viên Học viện PGVN tại Huế hiến máu tình nguyện

  Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2013 nhằm ngày 24 tháng 11 năm Quý Tỵ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế - 109 đường Minh Mạng - phường Thủy Xuân - thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội đồng Điều hành Học viện PHVN tại Huế đã phối hợp cùng Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hiến máu tình nguyện với sự tham gia của gần 150 Tăng Ni sinh viên khóa VI, VII tại học viện.

Đại Tạng Việt Nam

 • Đại Tạng Việt Nam

  Đại Tạng Kinh tiếng Việt là một ước mơ của tất cả mọi người con Phật Việt Nam. Đại Tạng Việt Nam bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hán trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.

Đề tài: TÌM HIỂU VỀ DU GIÀ DIỆM KHẨU THÍ THỰC KHOA NGHI

 • Đề tài: TÌM HIỂU VỀ DU GIÀ DIỆM KHẨU THÍ THỰC KHOA NGHI

  Xưa ở thành Ca-tì-la, Ngài A Nan gặp nạn, cầu thỉnh đức Thế Tôn cứu độ. Đức Từ phụ vì cứu Ngài A Nan và lợi ích chúng hữu tình mà bày phương pháp bố thí Ngạ quỷ, cùng với câu thần chú tên gọi “Vô Lượng Oai Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai Đà-la-ni”. 

  Nhấn vào đây để xem toàn bộ luận văn.

QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

 •  

  Chủ trương nhất quán của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế là song hành với giáo dục đào tạo đại học của các Học viện Phật giáo Việt Nam, hòa vào dòng chảy của giáo dục đại học quốc gia và quốc tế. Thực hiện chủ trương này, trong những năm gần đây Học viện đã không những tiếp tục duy trì mà còn tăng cường mối liên hệ hợp tác giáo dục với các cơ sở giáo dục Đại học và Phật giáo trong nước, chẳng hạn: